Wat we doen

"We make your brand shine."

Brand Sparks is een compact adviesbureau dat bedrijven en (overheids)instellingen adviseert op het gebied van merken en communicatie. Fundamenten vormen de inzichten uit de markt, de doelgroep en de organisatie, uw ambities en uw identiteit.

We richten ons op bedrijven en organisaties die het niet moeilijker willen maken dan nodig is, maar wél een duidelijk beschreven vertrekpunt willen [het spreekwoordelijke A4-tje] voor hun merkstrategie, de interne organisatie en hun communicatiebeleid.

Indien u toe bent aan een verdere professionalisering van u marketinginspanningen, het goed wil aanpakken maar wel graag de kortste weg van A naar B wilt volgen, dan moeten we zeker nader kennismaken.

Diensten

Na een intake gesprek over uw uitdagingen en ambities, werken we een plan van aanpak uit. Met een begroting en beschrijving van elke fase wat we daarin doen, en met een heldere deliverable.

Na afronding van elke fase beslist u of we verder gaan.Onze belangrijkste werkgebieden:

Insights


Als u inzichten heeft waar u op dit moment staat (in de beleving van klanten en/of prospects en stakeholders), helpt dat de koers uit te zetten naar het punt op de horizon dat ú voor de toekomst voor ogen hebt. Wij helpen u door middel van onderzoek inzicht te verwerven, of eventueel aan te scherpen.

Merkstrategie | (Her)positionering

We geven richting, samen met u. Waar een merk heen wil, kan of moet. Afgeleide diensten zijn merkidentiteitsbepaling (wie ben ik, mijn kernwaarden), merkpositionering (waar sta ik nu en waar wil ik heen) en propositieontwikkeling (wat beloof ik).

Communicatieadvies


Wie. Waarom. Wat. Wanneer. Waar. Samen met een ‘creative brief’ het startpunt voor campagne-ontwikkeling. Het vinden van een krachtige communicatiepropositie - 'de belofte' - is hierin het moeilijkste, maar tegelijkertijd ook het meest aansprekende onderdeel.

Over ons

Wij zijn van mening dat de mensen die het werk doen, ook bij u aan tafel moeten zitten. En direct aanspreekbaar zijn op de uitkomst.

Dat komt vanzelfsprekend óók de snelheid en efficiency ten goede... Of het nu gaat om merkadvies, communicatieadvies of onderzoek - u werkt altijd direct samen met mensen die minimaal 10 jaar ervaring in hun vak hebben.
Arjen Vaalburg
Arjen Vaalburg
Managing Partner
If the others zig... then zag!
René Brounts
René Brounts
Merkstrateeg
Een merk is de optelsom van associaties.
Jessy Vaalburg
Jessy Vaalburg
Graphic design
Het is pas af als het goed is.

Ervaring

Ervaringen uit het verleden…

… een waardevolle basis voor het heden. Onderstaand een overzicht van grote en kleinere merken waarop door mensen van Brand Sparks is gewerkt.
  • Alles
  • Charitatief
  • FMCG
  • B-to-B
  • Durables
  • Retail
  • Services
  • Financieel